Programmet för skog, mark och djur

På det yrkesinriktade programmet “Skog, mark och djur” får du på ett säkert sätt lära dig att hantera och sköta om den tekniska utrustningen som används inom naturbruk. Du får bland annat lära dig att köra traktor, fyrhjuling, röj- och motorsåg, gräsklippare och truck. Du får även lära dig att hantera olika handredskap och verktyg.

Allt lärande sker genom att teori och praktik varvas. Undervisningen bedrivs oftast utomhus i skolans vackra och natursköna miljö.

Du får lära dig om natur och landskapsvård och eleverna på Skog, mark och djur sköter bland annat om skolans park- och grönområden.

Under din tid på skolan får du möjlighet att ta förarbevis för terränghjuling, motorsågskort, röjsågskort och truckkort.

I kursen växtkunskap får du arbeta i växthus, lära dig om olika växters behov och hur de ska skötas, genom att följa växten från frö till färdig planta. När det är dags för försäljning är våra tomatplantor väldigt populära.

I programmet ingår även att lära sig om lantbruksdjur och är man intresserad kan man även läsa kursen sällskapsdjur.

Vi gör dessutom många studiebesök på olika arbetsplatser som har anknytning till programmet, detta för att du ska få se hur det fungerar i verkligheten.


skogmarkochdjur