APL

Arbetsplatsförlagt lärande - APL

Sjöarpsskolan arbetar mycket utåtriktat och eleverna får möjlighet att göra många lärorika studiebesök inom olika ämnesområden under sin gymnasietid.
Under utbildningen får eleverna på de nationella programmen minst 22 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) utanför skolan. Skolan samarbetar med flera olika APL-platser samt med Arbetsförmedlingen. Vår strävan är att varje elev ska kunna se fram emot ett arbete eller annan lämplig sysselsättning efter skolans slut.

Våra elever som går individuella programmen gör vanligtvis praktik det sista året på Sjöarpsskolan för att förbereda sig inför framtiden.

APL-samordnare
Marie Sund
marie.sund@edu.ronneby.se

annieapl