Vårt programutbud

På Sjöarpsskolan erbjuder vi fyra olika program. Läs mer om dem via ikonerna nedan. APL står för Arbetsplatsförlagt lärande. Elever på ett nationellt program garanteras 22 veckors APL.


omsjöarpsskolan