Handlingsplaner och trivselregler

Alla på Sjöarpsskolan …

* Använder ett trevligt och vårdat språk

* Visar hänsyn och respekt mot varandra

* Använder dator/Ipad med hänsyn till innehållet i Plan mot diskriminering och

kränkande behandling.

* Är rädda om möbler och annat material.

* Hjälps åt att hålla ordning och att plocka upp efter sig i skolan, på internatet,

på toaletterna och i bussarna.

* Kommer i tid till lektionerna

* Har arbetsmaterial med sig till lektionen.

* Undviker att störa kamrater som arbetar.

* Tar av sig keps och ytterplagg i kapprummet inför lektioner och måltider.

* Mobiltelefonen på ljudlös och får endast användas för lektionsbruk

* Frågar om lov om man får ha musik (eller liknande) på under

lektionen.

* Uppehåller sig inte på internatet under skoltid.

* Ansvarar själva för eventuella kostnader vid skadegörelser eller liknande.