Idrott och hälsa samt friluftsliv

Sjöarpsskolans natursköna läge inbjuder verkligen till just detta. Idrott, hälsa och friluftsliv.

All undervisning på Sjöarpsskolan genomsyras av ett friskvårdstänkande.

Stor del av idrottsundervisningen utomhus bedrivs på Sjöarpsskolans fotbollsplan och löpslingor.

All idrottsundervisning inomhus bedrivs i Bräkne-Hobys fina sporthall.
Dessutom har vi god tillgång till simhallar i Ronneby, och Kallinge; ishall i Kallinge, friidrottsarena i Ronneby, och Ronneby Brunns äventyrsbad. 

Alla elever på Sjöarpsskolan – oavsett program - har minst 2-3 timmar Idrott/Hälsa/Bad/Motorikträning schemalagt varje vecka.


Denna undervisning anpassas helt och fullt efter elevernas individuella behov – alltifrån enskild motorikträning för att utveckla basala motoriska färdigheter, till idrottsundervisning i olika stora grupper för att även utveckla det sociala samspelet och förmågan att samarbeta i olika lagspel och andra idrotter.

kristin

FRILUFTSDAGAR

Sjöarpsskolan har dessutom många trevliga friluftsdagar under läsåret.

Höstterminen inleds alltid med flera friluftsdagar med olika samarbetsövningar.

Vintervädret styr över våra vinterfriluftsdagar, men skidåkning på Karlsnäs Friluftsgård, skridskoåkning på Lugnevi isbana, isfiske på Salsjön och pulkaåkning är stående program om vädret tillåter.

Under vårterminen har vi bla en ”Hälsodag” där eleverna får möjlighet att prova nya, spännande idrottsaktiviteter ex. långgolf, gym, padel mm. Dessutom får elever och personal HLR-utbildning under denna ”Hälsodag”.

orientering