Skolavslutning & student 2024

Elever i årskurs 1,2 och 3 slutar torsdagen den 13/6.

Elever i år 4 tar studenten fredagen den 14/6.