Om Sjöarpsskolan

Vår vision och förhållningssätt

Här nedan kan du läsa våra tankar om lärande och elevsyn samt samarbete med hemmet.

Vi vill att varje elev hos oss ska:

* ska känna värme och trygghet

* ska mötas med omtanke och respekt

* ska känna att jag kan och att jag duger

Vårt samarbete med vårdnadshavarna ska präglas av:

* en delaktighet i vårt gemensamma arbete

* ska känna att vi lyssnar och respektera era åsikter

* känslan av att tillsammans klarar vi mer

Detta är vår syn på kunskap:

* vi ser möjligheterna hos varje elev

* vi tar tillvara på den kunskap som finns hos varje elev

* varje elev ska stimuleras att prestera maximalt enligt sina förutsättningar

* vi lär oss av varandra

* varje elev ska efter sin förmåga få en bra grund för ett meningsfullt liv när de slutar skolan.

 

Scanna QRkoden för att komma till Sjöarpsskolans instagram.