Massmanska kvarnen

Del av fasaden massmanska kvarnen

Kvarnbyggnaden vid Ronnebyåns vattenfall är en av Kulturkvarterens bevarade byggnader. Här bedrivs kulturverksamhet i form av utställningar, dans i samarbete med Dans i Blekinge samt Artist in residence A.I.R. Blekinge, i samarbete med Konst i Blekinge.

Adress: Möllebacksgatan 3, Ronneby