Artikeln publicerades 7 augusti 2023

Klara Berge

Flicker Light, Shimmering Dark
12.6 - 29.8 2021

"Med min konst vill jag lyfta vikten av kontemplativa rum, skapa utrymme för förundran och en upplevelse av magi i tillvaron. Genom materialiteten närmar jag mig det immateriella och det ordlösa, letar efter dörrar in till mentala sfärer för att skapa rumsligheter att kliva in i med både kropp och sinne."

I Klara Berges textilbaserade konst bildar ljus och material ett eget språk som vänder och vrider på perception och stämning. De sköra garntrådarna viras till ljusknippen, trumskinn och svävande former och för tankarna till såväl den textila hantverkstraditionens nedärvda kunskap som till science fiction. Ljuset löper längs fibrerna mot det stora okända utanför synfältet, bortom det logiskt begripliga och in i erfarandet. Berge arbetar ofta storskaligt och installationernas taktilitet gör något med skalan på rummet, får ögonen att skifta fokus, lämnar plats för förvandling. Fibrer och färg blir till ljus och virar in en del av verkligheten i det okända.

Klara Berge är född 1987 i Helsingborg och utbildad på Konstfack i Stockholm och HDK i Göteborg.