Utställningar 2024

Helena Mutanen

Dom kallar oss skallar
20.1 - 10.3 2024

Helena Mutanen tilldelades Kungliga Konstakademiens
utställningsstipendium ur Gerard Bonniers fond 2021. På
Konstakademien visade hon, våren 2023, de första porträttliknande objekten på smala podier. Därefter har det tillkommit nya verk, som visades sammanställt på Kulturcentrum Ronneby konsthall.
Mutanen vill att besökaren ska möta verken enskilt en och en, men även som grupp. En stämning skapas med ljussättning. Verken berör frågor om hur vi ser på den ”andre” och mötet med främlingen. Här finns två ledord: Ansikte och nervsystem.
Nervsystemet är sammankopplat med hjärnan och är en mottagare.
Det hängande verket ”mottagare/receiver” är en antenn nedplockad från taket på barndomshemmet. Den är vadderad och påsydd med lakansväv, därefter vaxad.
Helena Mutanen (f 1965) är utbildad vid kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon mottog bland annat Maria Bonnier Dahlins stipendium 1998 och Stockholms stads kulturstipendium 2000 Helena Mutanen har haft många utställningar på Gallerier och konsthallar i Sverige, men också i utlandet. Hon har medverkat bland annat på Pilane skulpturpark 2016, Bonniers konsthall 2016, Sven Harrys konstmuseum 2017–18.
Hon har undervisat på förberedande konstskolor, Konstfack och konsthögskolan i Bergen.

Hantera prenumeration