Artikeln publicerades 7 augusti 2023

Jesper Nyrén

The Light of Day
22.1 - 12.6 2021

Jesper Nyrén arbetar med ett förtätat landskapsmåleri där platser samlas in, processas och destilleras. På dukens yta bildar de ett partitur som spelas utifrån ljusets valörer, färgernas spektra och atmosfärens densitet. Allting vägs och testas minutiöst för att samspel och dynamik ska ljuda i exakt rätt klang. Målningarnas färgfält för tankarna till geologens sedimentprover och meteorologens tabeller. Marken och himlen spänner mot varandra och däremellan utspelar sig dramatiska drabbningar och stilla sken om vart annat, solnedgångar över fälten, kristallklara morgnar i skärgården och kulna höstdagar i skogen, i Nyréns arbete är de alla del av en symfonisk helhet.

Jesper Nyrén är född 1979 i Sala och utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.