Projektensembler

Du får både ha roligt och lära dig mer om musik när du musicerar med andra!

För att så många av våra elever som möjligt ska få chansen till detta, sätter vi ihop flera projektensembler varje läsår.

Ensemblerna övar tillsammans under några veckor och spelar sedan upp på en konsert.

Ensemblerna kan vara allt från en trumpetare som spelar med en pianist till "Acoustic Chemistry" (en gitarrensemble) till ett band med flera sångare till en slagverksensemble.

Hör med din lärare om du vill vara med i en projektensemble.