Skiss på Persborgs förskola

Pedagogiska lokaler med
lockande utemiljö

Nu byggs en ny, modern förskola i Ronneby som ska ersätta Skogsgårdsskolan.

Nu byggs en ny, modern förskola i Ronneby som ska ersätta Skogsgårdsskolan. Med genomtänkta och flexibla lösningar skapas pedagogiska lokaler med totalt 12 hemvister, skötrum, aktivitetsytor, ateljé, bibliotek, storkök och solceller på taket. Utformningen med tre moduler ger känslan av det lilla i det stora, med möjlighet för barnen att vara i mindre grupper och även vara delaktiga i ett
större sammanhang. Den väl tilltagna gården är framtagen utifrån ett funktionsprogram med flera olika utemiljöer för både lek och utbildning, med gröna skogspartier och pulkabacke. Förskolan är utformad i nära samarbete med pedagoger och byggs enligt Miljöbyggnad Silver med omtanke av miljö och hållbarhet, både för natur och människor.

Fakta

Årskurs: Förskola och nattis
Antal elever:
180 barn på förskola, samt ca. 20 barn på nattis
Storlek:
2 643 m² lokaler och ca. 17 000 m² gårdsyta
Kök:
Storkök, tillagningskök
Byggstart:
Planerad byggstart 2022
Inflyttning:
Huvuddel 1 är färdigställd och verksamheten har flyttat in under våren 2024. Huvuddel 2 pågår och planeras färdig till sommaren 2024
Leverantör:
PEAB

Läs mer och se fler bilder och skisser på Ronneby kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Dokument

Här hittar du produktblad och annan tryckt information när det finns.

Kontakt

Byggprojektledare

Unni Johannesson
Telefon: 0457-61 82 13
E-post: unni.johannesson@ronneby.se