Skiss på Parkdalaskolan. Skissen är ritad ovanifrån över skolan och den tillhörande idrottshallen

Stimulerande lärandemiljö

I centrala Ronneby byggs en ny, modern 4–9-skola. Med funktionell och miljö-
vänlig utformning, genomtänkt inredning, välplanerade studieytor och ett fint bibliotek skapas en stimulerande och tyst lärandemiljö. Skolan rymmer även en skolrestaurang med trivsamt elevcafé.

Skolgården är utformad med hjälp av elever och personal för att skapa såväl funktion som leklust. Hälsofrämjande kreativ och varierad grön utemiljö med bland annat amfiteater och uteklassrum. I nära anslutning till skolbyggnaden byggs också en ny idrottshall. Lokalerna får en balans mellan säkerhet, trygghet och rörelsefrihet. Både lokaler och miljöer byggs med inspiration av konceptet Cradle to Cradle®, med fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Fakta

Årskurs: 4-9
Antal elever:
700 elever
Storlek:
8 750 m²
Leverantör:
ABRI
Kök:
Tillagningskök

Plankarta över grönområdet kring Parkdalaskolan

Hållbarhet

Ronneby kommun satsar på Framtidens skolor med ett helhetskoncept med hållbara Cradle to Cradle® inspirerade byggnader. Genom att återanvända en fabrik sparas på råvaror, energi och kostnader. Stomme, fasadskikt och yttertak är exempel på delar som återanvänts. Andra delar i helhetskonceptet:

  • medvetna och hälsosamma nya materialval genom att använda en materialdatabas (SundaHus)
  • en förteckning över nytt material finns, vilket underlättar vid renovering och framtida rivning
  • alla nya elinstallationer är halogenfria
  • avfall bryts ner biologiskt med bakterier (Bioteria)
  • ventilation i undergolv/platta för god luftkvalitet
  • dåliga material har bytts ut eller tagits bort.

Övrig information

Planerad byggstart och budget

Planerad byggstart våren 2020. Skolan stod färdig och invigdes i April 2022. Totalt satsas 600 miljoner kronor på nya förskolor och skolor i Ronneby kommun fram till år 2024.

Ritning av fasaden till Parkdalaskolan, en del av framtidens skolor

Idrottshall

Fakta om den planerade idrottshallen

Storlek: 2 225 m²
Antal salar: 2 st Innertakhöjd stor sal: ≥ 7,0 m
Läktarplatser: Ca 145 st
Personantal:
Stora salen rymmer 500 personer, inkl läktare, och multifunktionssalen rymmer 150 personer

Dokument

Här hittar du produktblad och annan tryckt information när det finns.

Kontakt

Projektledare

Jeanette Jarleberg
Ronneby kommun
jeanette.jarleberg@ronneby.se
0457-617162