Skiss på Parkdalaskolan. Skissen är ritad ovanifrån över skolan och den tillhörande idrottshallen

En förskola med hjärta

I Kallinge har det byggts en modern förskola med fokus på mindre grupper och en trygg miljö för barnen. Med en flexibel planlösning skapas möjlighet för mindre enheter med små barngrupper och anpassning utefter verksamhetens behov. Förskolan stod färdig i November 2021.

Utomhus erbjuds en stimulerande och pedagogisk gårdsmiljö – med gott om utrymme för fysiska aktiviteter och fritt lekande. Förskolans läge, i direkt anslutning till ett stort naturområde, ger fantastiska möjligheter till upptäckande, utforskande och lärande. Förskolan byggs med högt ställda krav på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, med barnen och deras utveckling i fokus. Samtliga materialval är miljövänliga och hållbara över tid, med en arkitektur som är anpassad efter platsen och dess omgivningar.

Förskolan är försedd med 30 parkeringsplatser, varav 2 handikapplatser, för enkel avlämning och upphämtning samt för personalparkering.

Fakta

Åldrar: 0–5 år
Antal barn:
120
Storlek: 1 097 m²
Kök:
Tillagningskök
Fastighetsägare:
Hoivatilat AB
Drift:
TP Förskolor AB

Vy från öster

Hållbarhet

Hoivatilats förskolor byggs alltid med omtanke och högt ställda krav på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. När förskolan planeras är barnen och deras utveckling i fokus. Självklart väljer vi sunda och miljövänliga materialval som är hållbara över tid och arkitekturen anpassas efter platsen och dess omgivningar. För att optimera och kvalitetssäkra drift och underhåll använder vi digitala verktyg.

vy från väg

Framtidssäkrat

Hållbara byggnader håller länge. Det är liksom hela poängen. Men behoven kan förändras över tid. Därför har vi valt att bygga flexibelt. Just nu är efterfrågan på förskola enormt stor, men om ett antal år, när barnen blivit äldre, ser kanske behovet annorlunda ut. Då är det bra att vi redan har tänkt på hur vi skulle kunna anpassa byggnaden till skola. Det är ett hus att växa i, ett hus med hjärta – helt enkelt!

Barn som leker

Dokument

Här hittar du produktblad och annan tryckt information när det finns.

Kontakt (fastighetsägaren)

Maria Petersson, Rektor

maria.petersson@tpforskolor.se

0739-668745