Trädgårdsmästare inom Park och landskap

Med.sek 2020

Trädgårdsmästare inom Park och Kulturlandskap 2 år, heltid, 400 YH-poäng

Intresset och förståelsen för värdet av natur och gröna miljöer ökar i samhället. Allt fler inser fördelarna med harmoniska och vackra utomhusmiljöer vilket gör att efterfrågan på trädgårdsmästare blir alltmer omfattande. Yrket har tidigare mestadels inneburit praktiska skötselmoment men nu ställs högre krav på att självständigt kunna driva projekt, genomföra inventeringar av utemiljö, göra kostnadsberäkningar, utföra beställningar samt arbetsleda. Yrket passar dig som vill arbeta kreativt, fysiskt och utomhus. Denna utbildning är den enda kompletta trädgårdsutbildningen med inriktning mot park och kulturlandskap i hela Sverige. Den mycket populära utbildningen på Hermods har försett länet och närliggande regioner med mängder av kompetent arbetskraft.

Logotype

Viktiga datum

1 februari - Ansökan öppnar

Augusti 2024 - Utbildningen statar