Registrera dig som användare

Här får du, som vill använda Campus Ronneby som studiemiljö, information om hur du skall gå till väga.

För att använda de resurser som finns vid Ronneby Kunskapskälla måste du vara registrerad hos oss. Du får då ett eget användarkonto, som du använder om du vill låna våra datorer eller komma åt Internet - kostnadsfritt.

För att bli registrerad som student på Campus Ronneby fyller du i formuläret i e-tjänsten som du hittar länk till nedan. Kontakta sedan Studentservice och boka in en tid hos oss. Tänk på att ta med dig studerandekort eller någon handling som styrker att du är student.

För att kunna sitta hos oss och studera när vår studentservice är stängd (utanför kontorstid) behöver du ett nyckelkort. Välj ett av dina kort som har blippfunktion och ta med det första gången du besöker oss, vi aktiverar då ditt nyckelkort. Exempel på sådana är kort från banker, affärskedjor och utbildningsanordnare.

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer (6 siffror), bokföringsadress och mailadress samt vilken utbildning du studerar. Syftet med en sådan behandling är för att kunna redovisa vilka som studerar, var de studerande är skrivna samt vad som studeras via Kunskapskällan.

Vi har fått dina uppgifter från det formulär du själv fyller i. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas upp till 6 månader efter avslutade studier.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden, Ronneby kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på campusronneby@edu.ronneby.se eller 0457-61 88 00. Dataskyddsombud för Ronneby kommun är Anders Karlsson, Kommunarkivarie,
e-post: anders.karlsson@ronneby.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Läs mer om GDPR här. Länk till annan webbplats.