Fastighetstekniker - Hållbar drift

Fastighetstekniker - Hållbar drift, 400 yh-poäng (2år)

Vill du bli nyckelspelaren för hållbar drift av byggnader? Då passar rollen som Fastighetstekniker dig! Bli expert på fastighetstekniska system och lär dig att effektivisera energianvändning och skapa miljövänliga lösningar.

Som fastighetstekniker inom hållbar drift ansvarar du för att sköta och underhålla byggnaders tekniska system på ett miljövänligt och energieffektivt sätt. Du har tekniskt ansvar för styr- och reglerteknik, övervakningssystem samt driftoptimering. Det innebär daglig drift och underhåll av de tekniska symtomen i fastigheten såsom ventilation, värme, VA, kyla, och elsystem i syfte att minimera energiförbrukningen.

Du som fastighetstekniker använder modern teknik och strategier för fastighetsautomation och AI. I ditt arbete minskar du negativ påverkan på miljön, samtidigt som du säkerställer en trygg och effektiv användning av fastighetens tekniska system. Du har även koll på myndighetskrav, lagstiftning och regelverk och ser till att dessa följs. Utöver det tekniska arbetet i fastigheten underhåller och skapar du nya relationer med kunder, entreprenörer och leverantörer.

Viktiga datum

1 februari - Ansökan öppnar

26 april - Ansökan stänger

Augusti 2024 - Utbildningen statar