Historik

Naturbruksgymnasiet firade 60-årsjubileum 2013 på sin nuvarande plats. Under dessa 60 år har flera utbildningar och inriktningar tillkommit. Idag har skolan följande inriktningar Djur, Lantbruk och Skog. Inom Djur kan man inrikta sig mot Hundar och hundsport, Häst eller Häst NA. Lantbruksinriktningen profilerar sig mot maskiner och lantbruksdjur. Skogsinriktning mot skogsmaskin och skogsvård.

Skolan har marker i Bräkne-Hoby, Sjöarp, Hakarp, Karlsnäs och Kalleberga. Tillsammans utgör dessa fem ställen skolans undervisningsplatser. Idag bedrivs den större delen av undervisningen i Bräkne-Hoby. På skolans område samsas jord-, skog-, häst- och hundutbildningarna. Här har häst- och hundutbildningarna sina stallar och här finns ett ridhus av internationella mått. Jordbruksutbildningen har större delen av sina djur i Bräkne-Hoby, men utnyttjar även markerna i Hakarp och Sjöarp. I Sjöarp står många av de maskiner som skogsbruksutbildningen använder. Naturbruksgymnasiets använder Ronneby Kommuns skogsmark som idag omfattar ca 2500 ha. För jakt och viltvård disponerar skolan drygt 1000 ha av skogs- och jordbruksmark.

Skoljordbruket omfattar en areal på drygt 300 ha jordbruksmark. Det är ekologisk inriktning på växtodling och mjölkproduktion och är anslutet till KRAV. På skolan finns ett kostall från 2004 där det finns plats för 80 mjölkkor och 100 kalvar och ungdjur. Mjölkning sker via 2 stycken mjölkningsrobotar installerade 2019 och i ett tandemmjölkstall med plats för 4 kor samtidigt. Stallet är utformat för djur i lösdrift.

I grisstallet har skolan haft ca 120 modersuggor och en årsproduktion på ca 3000 griskultingar. Smågrisarna har förmedlats vid 28 kilos vikt till slaktsvinsproducenter. Under våren 2012 lades grisproduktionen om till en mindre besättning utegrisar. Grisarna hålls nu utomhus på bete med hyddor en stor del av året i sin naturliga miljö.

Det gamla grisstallet är omgjort till träningshallar för hundar. Den största har måtten 15x30 meter med gummiasfalt som underlag och agilityhallen bredvid har måtten 7x15 meter.

Skolan har en besättning på drygt 20 KRAV-godkända tackor av den svenska lantrasen, Värmlandsfår. Rasen som är utrotningshotad är en del av den levande genbanken i föreningen Svenska Allmogefår.

På skolan finns cirka 14 hästar, några för ridning och andra för körning. Hästarna varierar i raser, åldrar och utbildningsnivåer med ändamålet att ge en så bred utbildning för eleven som möjligt, både praktiskt och teoretiskt.

Ridhuset på naturbruksgymnasiet byggdes och invigdes 1999. Det håller måtten 22x80 meter och längs med ena långsidan finns en läktare. Ridhuset används dagtid av skolan men är också ofta bokat kvällstid av klubbar som förlägger sina verksamheter till vår anläggning.

2018 anlades en grusbana i anslutning till ridhuset med måtten ca 70x100 meter. Grusbanan ger större möjligheter till ridundervisning och tävlingar utomhus. Skolan har även en fälttävlansbana som det tävlades SM på 2019.