Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidraget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor.

Inackorderingsbidrag beviljas för elever och som på grund av besvärlig resväg måste inackordera sig. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns. Inackorderingsbidraget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor.

För de elever som är skrivna i Ronneby kommun finns ansökningsblankett för nedladdning i här. Pdf, 181.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Elever som är skriven på annan ort måste vända sig till sin hemkommun och ansöka om om inackorderingsbidrag där. Finns oftast på hemsidan, under skolfliken.