Artikeln publicerades 14 april 2023

Kungörelse om flyttande fordon

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129). LFF och förordningen (1982:198). FFF, om flyttning av fordon i vissa fall.

Fordon flyttat. REG nr KXZ 764, Fabrikat: KIA CEED 1,6

Typ: Personbil. Ursprunglig uppställningsplats: Slättagårdskolan, Kallinge

Ärendenummer TFK 2023145

Om du har frågor ringer du Kontaktcenter 0457- 61 80 80 (mellan 10-12) eller skickar e-post till:

tfk@ronneby.se

Flyttande fordon: Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129). LFF .och förordningen (1982:198). FFF, om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttade fordon. Ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedagen eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren upprättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet kommunen.