Artikeln publicerades 24 mars 2023

Kungörelse om flyttande fordon

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129). LFF .och förordningen (1982:198). FFF, om flyttning av fordon i vissa fall.

Regnr: GWT 239. Fabrikat: VW GOLF 1,6
Typ: Personbil. Ursprunglig uppställningsplats: Grusplan vid Vällarevägen, Kallinge.

Regnr: SWN 645. Fabrikat: SAAB 9-5 LINEAR SPORTCOM.
Typ: Personbil. Ursprunglig uppställningsplats: Åsgropsvägen, Kallinge.

Publicerad 2023-03-24 Ärendenr: TFK 2022-488, 2023-047

Om du har frågor ringer du Kontaktcenter 0457- 61 80 80 (mellan 10-12) eller skickar e-post till:

tfk@ronneby.se

Flyttande fordon: Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129). LFF .och förordningen (1982:198). FFF, om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttade fordon. Ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedagen eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren upprättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet kommunen.