Artikeln publicerades 7 mars 2024

Sveriges första Svanenmärkta renovering redo för inflytt

Svanen Peab

50-talshusen på Peder Holmsgatan 9 och 11 hade tidigare ett rivningsbeslut, men istället valde Ronnebyhus att genomföra en omfattande renovering.
Dessutom beslutade man att Svanenmärka renoveringen på Peder Holmsgatan 11.

Ronnebyhus och Peab är först i Sverige med att klara Svanens krav för renovering och på så sätt spara på ekonomi, miljö och klimat. Genom att inte riva och bygga 18 nya lägenheter, så kunde alla 27 lägenheter renoveras, en god nyhet för hyresgästerna då hyran blir 30 % lägre än vid nyproduktion.

Kök Peder Holmsgatan 11

– Inomhus var lägenheterna i princip orörda sedan de byggdes. Nu är de varsamt restaurerade med bibehållen karaktär som platsbyggda garderober och lutande överskåp, berättar Peter Persson, vd på Ronnebyhus.

Ida Karlsson är fastighetschef på Ronnebyhus och valde Svanen när renoveringen skulle miljömärkas.
– Svanen har 46 kriterier att uppfylla och mycket var sådant vi redan gjorde. Det vi inte visste då var att vi utförde den första Svanenmärkta renoveringen i Sverige, berättar Ida Karlsson.

Projektledare Martin Lindström summerar projektet som en lärorik resa:
– Allt är inte dåligt bara för att det är gammalt. Vi har återbrukat så mycket som möjligt och ansträngt oss för att hitta Svanenmärkt material där vi behövt tillföra nytt. Den största miljövinsten var att inte riva husen, konstaterar han.

Det har varit en oerhört lärorik resa att få vara med och ta fram landets första Svanen-certifierade renoveringsprojekt. Jag är väldigt tacksam att Ronnebyhus gav oss möjligheten att få vara med på den här resan, säger Martin Niemann, projektchef på Peab.

Svanen är en av världens tuffaste miljömärkningar. Den säkerställer att renoveringen utförs med skarpa miljökrav, god kvalitetssäkring och god inomhusmiljö.
– Jag tycker att det ett utmärkt exempel på återbruk som säkerställer att den fina 50-talskaraktären bevaras. Samtidigt klarar projektet Svanens tuffa energikrav med god marginal, säger Kirsikka Englund, rådgivare på Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen.

Den 1 mars flyttade de första hyresgästerna in i huset.

Hall Peder Holmsgatan 11