Miljö & energi

miljö

Miljö- och hållbarhetsfrågorna prioriteras högt av Ronnebyhus. Vi jobbar på bred front för att minska vår miljöpåverkan, bland annat genom att spara energi eftersom energianvändningen i Sverige ökar för varje år. Bostadssektorn står för cirka 40 procent av all energianvändning i Sverige.

Sveriges allmännytta har en energigrupp som är en rådgivande funktion. Dem ska utse vilka energifrågor och projekt som ska prioriteras. Energigruppen är även rådgivande vid remissvar och lobbying-arbete.

Energikampanj
Allmännyttans energisparkampanj är en kampanj med små smarta tips som gör att du och din familj kan minska energiförbrukningen och spara pengar utan att ändra livsstil allt för mycket. www.allmännyttan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.