Artikeln publicerades 28 september 2023

Teambildning - konsten att skapa både gemenskap och balans i en grupp.

Alla behöver känna sig sedda individuellt men också som en del av någonting större, en del av laget. Det kan handla om vuxna, om unga eller yngre barn.

RF SISU Blekinge arbetar utifrån svensk idrotts gemensamma värdegrund: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel.

Med teambildning på Kulturcentrum Ronneby konsthall erbjuder vi en kreativ ingång till denna värdegrund eller till andra frågor som kan vara svåra att hantera i en specifik grupp. I samråd med föreningens tränare ser vi till att skapa tillfällen för dialog kring önskade frågor.

Med teambildning på Kulturcentrum Ronneby konsthall kommer gemenskapen utvecklas genom lek och fantasi med en balans där alla i gruppen ska må bra.

Lätt för föreningarna att hoppa in på Kulturcentrum när det passar.
1) Vi kör samma längd som träningen (mellan en och två timmar, enligt överenskommelse).
2) Tillsammans skapar vi något som gruppen kan ta med till klubbstugan.
3) Vi utgår från gruppens ålder och förutsättningar.

Konkret exempel:
Är det träningen på torsdagar kl. 18-19 för födda 2011? Då bokar vi teambildningen samma dag och samma tid på Kulturcentrum.
Det finns kompetent personal som tar emot och leder aktiviteten från början till slut. Gruppens tränare är också med på teambildningen. Alla ska känna glädje av varandra i en miljö som uppmuntrar kreativiteten och nya möjligheter.

Kulturcentrum Ronneby konsthall och RF SISU Blekinge samarbetar i olika former enligt svensk idrotts gemensamma idé, "att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet".

Boka året runt genom din RF-SISU idrottskonsulent eller fråga oss:
Sofia de la Fuente
sofia.delafuente@ronneby.se
Direktnummer: 0457-61 75 03
Mobil: 076-648 91 08