Felanmälan/serviceanmälan

Det är enkelt att göra en anmälan i vårt webbformulär. Vårt mål är att ha åtgärdat ditt fel inom tio arbetsdagar. I de fall det tar längre tid kommunicerar vi detta omgående med dig.

Gör så här

Klicka på länken i den blå rutan nedan och börja med att välja företagsby. Fyll sedan i dina uppgifter i formuläret och registrera ditt ärende.

Är ditt ärende akut, ring vår fastighetsjour på nummer 0733-17 03 74.

Hantering av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter i formulären för felanmälan och behöver spara och behandla personuppgifter för att kunna hantera felanmälningar. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för felanmälan är rättslig förpliktelse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för utförandet av ärendet och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig och de lagkrav som gäller vår verksamhet. Vid eventuell arkivhållning av dina personuppgifter efter avslutat uppdrag följer vi de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskydd, arkivlagen och offentlighetsprincipen. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Ronneby kommun. Läs mer om dina rättigheter och hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..