Artikeln publicerades 20 december 2017

Digitala skyltar vid E22 och riksväg 27

Nu har vi digitala skyltar istället för analoga vid de större vägarna runt Ronneby stad.

Digitala skyltar har satts upp längs med vägarna kring Ronneby stad

Nu blir det både enklare och billigare att byta informationen på informationstavlorna utmed vägarna. Tidigare har enbart remsor med information kunnat bytas ut på de stora välkomstskyltarna, något som varit både omständligt och kostsamt. Med digitala skyltar och användarvänligt gränssnitt får vi större möjligheter till att informera förbipasserande om Ronneby kommun, om kommande större evenemang och händelser där kommunen är medfinansiär eller där evenemanget bedöms stärka Ronneby kommuns varumärke Ronneby - den moderna kurorten på ett särskilt positivt sätt.

Information om olika evenemang i kommunen kommer framför allt att hämtas från evenemangskalendern på Ronneby kommuns hemsidor (ronneby.se och visitronneby.se).

Det är Kommunikationschefen som fattar beslut om vilka evenemang som uppfyller kraven för att få synas på de digitala informationsskyltarna. Innehållet i budskapen ska i första hand vara samhällsinformation och information om evenemang och aktiviteter, men om behov uppstår kan skyltarna även användas för krisinformation.