För knallar och utställare på Tosia

Bild på ett ställ med solglasögon

Här hittar du information som är bra att veta för dig som vill sälja eller ställa ut på Tosia Bonnada´n.

Här nedan är en innehållsförteckning på sidans innehåll. Klicka på en länk för att komma direkt till det avsnittet. Du kan också scrolla ner för att se all information.

Parkering

Finns inom området (begränsat antal platser).

Bilkörning

Samtlig bilkörning inom marknadsområdet är strängt förbjuden efter direktiv av Räddningstjänsten.
Påträffas fordon som blockerar räddningsväg riskera detta att bortforslas med omedelbar verkan.

Marknadsplats

Tillträde till din plats får ske tidigast fredag kl. 11.00, för hantverksmarknaden gäller tidigast fredag kl. 09.00.
Före tillträdestidpunkten skall marknadsfordon uppställas inom platser för marknadsparkering redovisade på bifogad karta. Ingen annan uppställning godkännes! Marknadsplats får inte lämnas innan kl. 18.00 på söndagen.

Ronneby Kommun och Räddningstjänsten föreskriver att minst 3 meter av gatan ska vara fri, även i takhöjd och ansvarar inte för skador eller olycksfall på enskild egendom för såväl försäljare som besökare.

Vissa platser är inte el-anslutna, därför ska behov av el föranmälas.

Camping och dusch

Campingplats finns på Brunnsvallen under Tosia Bonnada´n för marknadsknallar.

Bemanningstider vid Camping och dusch/Ronneby Sporthall

Information kommer under våren 2019.

Campingpriser:

Hela helgen med el 500 kr

Hela helgen utan el 300 kr

Enskild natt med el 200 kr

Enskild natt utan el 125 kr

I priset ingår dusch.

Deponiavgift för tag 100 kr

Endast duschmöjlighet under ovan tider 20 kr/tillfälle

Platsbeställning, bokning: e-post: ronneby.bollklubb@telia.com

Information om Camping på Brunnsvallen tel. 0457-141 33

Förbud

Enligt Polismyndigheten i Blekinge är det förbjudet med försäljning av följande varuslag:
ärtrör, ärtpistoler, slangbågar, karatepinnar, stinkbomber, stinkstickor, serpentinspray, butterflyknivar, djungelknivar och huggvapen.
Vid försäljning av Soft air vapen gäller 18-års gräns.

Förbudet gäller inte antikviteter, kopia av antika huggvapen eller konstsmidesföremål.
Vid överträdelse kommer man att avvisas från marknaden.
Besvär mot detta beslut ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Blekinge Län inom 3 veckor från det klagande tagit del av beslutet.

Gasol

Gasol får inte medföras in på marknadsområdet.

Förhållingsregler

Krav som ställer på marknadsknallar under Tosia Bonnada'n

  • Kontroll över skatteskulder och skulder hos kronofogden
    • Skulderna får inte överstiga 20 000 kr
  • Att man har F-skatt A-skatt eller FA-skatt

Priser och anmälan

Återbud

Eventuellt återbud av marknadsplats skall vara oss tillhanda senast den 12 juni 2019 för att erlagd avgift ska återbetalas.

Livsmedel

För försäljning av livsmedel krävs tillstånd av Miljö- och Hälsoskyddsenheten, tel. 0457-61 80 00.

Livsmedelshantering för mobila verksamheter

Vatten och avlopp. Använd dricksvatten när ni hanterar livsmedel. Om vattendunkar används ska de vara rena och ni måste fylla på med nytt vatten ofta och regelbundet. Avloppsvatten ska samlas upp i täta kärl och tömmas på den plats som arrangören har angett.

Temperatur. När ni får kylvaror måste de direkt in i kylen eller frysen så att inte kylkedjan bryts. Kylar får ha max +8°C. Frysar måste ha minst -18°C. Livsmedels som ska hållas varma ska förvaras i minst +60°C. När ni tillagar och värmer upp livsmedel måste temperaturen vara minst -72°C. Ni behöver kontrollera temperaturer kontinuerligt.

Hygien. När ni hanterar oförpackade livsmedel ska det finnas rinnande kallt och varmt vatten, flytande tvål och engångshanddukar. Samtliga ytor där ni hanterar livsmedel ska vara hela, släta vattenavvisande och lätta att rengöra. Det ska alltid finnas en separat toalett för livsmedelspersonalen.

Separering. Råa och ätfärdiga livsmedel ska förvaras väl åtskilda och förpackade eller övertäckta. Om ni serverar mat på engångsmaterial ska även dessa förvaras på ett sätt så att de hålls rena.

Varuskydd. Livsmedel ska skyddas mot direkt solljus, damm och väta och även från andra föroreningar som bakterier och mögel. Varuskydd rekommenderas att ha som skydd från kundsidan i form av plexiglas eller liknande.

Märkning. Färdigförpackade livsmedel ska ha en tydlig och fullständig märkning på svenska, detta gäller exempelvis en färdigblandad kryddblandning, nötmix eller chips.

Egenkontroll. Genom att ha fungerande rutiner för exempelvis temperaturmätning och rengöring minimerar ni riskerna för att era kunder ska bli matförgiftade.