Tosia Bonnada'n

Bild på pojke i en hoppkarusell

En av Sveriges största och mest kända marknader hittar du i Ronneby. Här arrangerars Tosia Bonnada'n som firar 170 år 2019. Andra helgen i juli varje år fylls gator och torg i Ronneby centrum av marknadsbesökare.

Under helgen kommer Ronnebys gator och torg att fyllas med marknader av olika slag, tivoli, matvagnar och underhållning för marknadsbesökarna.
Den traditionella knallemarknaden börjar fredagen den 12 juli 2019 och håller på hela helgen.
Barnens Tosia i Rådhusparken kommer att fyllas med aktiviteter för hela familjen. Tosia Bonnada'n har något för alla!

Välkommen till årets marknad i Ronneby!