Artikeln publicerades 23 september 2022

Inget bastubad i kommunala anläggningar

Med anledning av uppmaning från Regeringen att vidta möjliga och lämpliga energibesparande åtgärder kommer inte bastubad erbjudas i de kommunala anläggningarna under vintersäsongen 2022.

Från den 1 oktober kommer det inte vara möjligt att basta i kommunens anläggningar.

- Ronneby kommun ska självklart bidra och genomföra energibesparande åtgärder, säger Sören Andersson fastighetschef på Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen.

Som en del i att minska den totala elkonsumtionen har kommunen beslutat att inte värma upp basturna, exempelvis i simhallarna. Bastuaggregaten förbrukar stora energimängder.

- Vi räkna med att kunna minska energianvändningen med cirka 90.000 kWh/år bara genom att stänga av bastuaggregat i våra idrottshallar och simhallen. Det motsvarar den genomsnittliga årsförbrukningen av el för 18 lägenheter.