Artikeln publicerades 9 april 2020

Stödpaket för föreningar och kulturliv

Krisledningsnämnden i Ronneby kommun har beslutat om ett stödpaket för föreningar och kulturliv som drabbas av coronakrisen. Stödpaketet har ett värde på ca 11,5 miljoner kronor.

2020-04-09. Tisdagen den 7 april 2020 fattade krisledningsnämnden i Ronneby kommun beslut om ett stödpaket för föreningar och kulturliv som drabbas av coronakrisen. Stödpaketet har ett värde på ca 11,5 miljoner kronor.

Stödet riktar sig till föreningar och kulturliv i hela kommunen och innebär att följande bidrag kommer att betalas ut i förtid:

 • Verksamhetsbidrag
 • Medlemsbidrag
 • Anläggningsbidrag
 • Lokalbidrag
 • Bidrag för samlingslokaler


För att påskynda utbetalningen av nedanstående bidrag kommer sökta bidrag att utbetalas enligt 2019 års beviljade nivå. Undantagen är förening som söker för första gången 2020 alternativ inte sökte bidrag 2019. Dessa ansökningar kommer att handläggas enligt ordinarie rutiner. Bidragen betalas ut 2020-04-16 och här finns mer information till föreningarPDF

Utöver det har 1 miljon kronor avsatts till föreningar som förlorar intäkter till följd av inställda arrangemang. För att förening ska kunna ta del av dessa pengar ska föreningen senast den 31/8 inkomma med anspråk stärkt med exempelvis; av årsmötet beslutad verksamhetsplan, föregående års bokslut, utskickade inbjudningar för exempelvis cuper eller arrangemang, undertecknade avtal/kontrakt för arrangemang, kvitton, föregående års bokföring, beslutad verksamhetsplan eller betalda avgifter för tillstånd. Exempel på arrangemang är:

 • Entréavgifter
 • Kioskverksamhet eller annan försäljning
 • Lotterier
 • Cuper, tävlingar, arrangemang etc
 • Funktionärsintäkter
 • Egna årligen återkommande arrangemang exempelvis utställningar, lovaktiviteter, loppmarknader etc.

I kommunens stödpaket ingår även att inhandla konst och kulturföremål till ett värde av totalt 2,5 miljoner kronor av lokala konstnärer för konstnärlig utsmyckning av kommunala anläggningar och fastigheter. Kommunens utsmyckningsgrupp tar fram förslag och kommunstyrelsens arbetsutskott tar beslut. Konstnärer med sin bas i Ronneby kommun prioriteras. I stödpaketet för konstnärer ingår även inköp av mindre konst och kulturföremål till ett värde av 500 000 kr.

Utöver detta har 2 miljoner avsatts för att investera i solanläggningar i föreningsägda lokaler och fastigheter. Målet är att det ska sänka energikostnader för föreningar på sikt.