Att bygga ett museum

Skisser av Björn Ollner huller ok buller på ett bord

"Ronneby kommun ska bygga ett museum som har sådan kvalitet att det utgör ett internationellt besöksmål." - ur avsiktsförklaringen

Här kan du följa arbetet med att etablera ett museum i Ronneby - ta del av kommunens avsiktsförklaring, våra delprojekt, samarbetsparter och mycket mer.

Du är också välkommen att besöka vårt projektkontor i Kallvattenkuren i Ronneby Brunnspark!