Projekt Gribshunden - Drömmen om ett museum

Vårt mål är att bygga ett museum, för vi har så mycket att berätta!

Med fokus på skeppet Gribshunden, järnåldersbyn i Västra Vång och Ronnebys historia har Ronneby kommun ambitionen att bygga ett museum i världsklass.

Projektet bedrivs från Kallvattenkuren - en mötesplats med utställning och projektkontor. Utställningen skildrar de berättelser som kan inrymmas i ett framtida museum. I projektkontoret kan du som besökare följa och delta i arbetet med att bygga ett museum. 

Följ med på en resa mot framtiden, genom historien!