Utställning Gribshunden & Vång

Foto från utställningen i Kallvattenkuren. Fotograf Siiri Irskog

Välkommen till projektkontorets utställning under arbetet med det nya museet i Ronneby. Gribshunden och Skatterna i Vång är centrala berättelser i projektet med ett nytt museum och utställningen ger en försmak av hur det kan komma att se ut.

Ronnebytrakten har en lång och spännande historia med bosättningar från stenåldern och fram till idag. Trakten är ett område med bördiga marker, lummiga bergsknallar och nord-sydgående bergsryggar som bidragit till ett bra försvar, och ån har möjliggjort kontakter norrut och söderut. Trakten är ett av södra Sveriges rikaste och mest varierade fornlämningsområden.

Staden Ronneby växte fram under medeltiden som en viktig handelsstad i det då Östdanska området (Blekinge blev svenskt år 1658). Bland annat oxar, pälsar, kött och pottaska exporterade från Småland via Ronneby ut till framförallt tyska handelsstäder. Stadens gynnsamma läge för både handel och produktion har bidragit till dess utveckling och överlevnad. Under 1800-talet etablerades Ronneby Hälsobrunn och Kockums Emaljerverk, vilka i mångt blev vägledande i stadens utveckling.

Avsiktsförklaring

Ronneby MuseumPDF