Om Västra Vång

Arkeologiska fynd i Västra Vång av bland annat guldgubbar, arabiska mynt och bronsmasker från keltiskt och romerskt områden berättar att platsen var ett lokalt centrum för makt och religion. 

I Västra Vång vid Johannishusåsen påträffades 2004 en järnåldersby som existerat i åtminstone 1000 år med början kring år 0. Byn var stor, här tillverkades järn som såldes och skapade välstånd. Arkeologiska fynd av bland annat guldgubbar, arabiska mynt och bronsmasker från keltiskt och romerskt områden berättar att platsen var ett lokalt centrum för makt och religion. Kanske finns resterna av en förkristen kultbyggnad på den centrala kullen. Guldgubbarna är verkligt spännande fynd då de placerar Blekinges förhistoria inom samma kultursfär som flera olika platser i södra Sverige och Danmark - bland annat Skåne, Halland, Öland och Bornholm.

Under samma tid skedde stora förändringar i världen. Romarriket hade vuxit fram och gått under. Nya riken hade bildats. När kullen i Vång övergavs hade de nya världsreligionerna kristendom och islam kommit till Europa. Fynden berättar att människorna i Vång hade kontakter i och influerades av övriga Europa.