Lotteritillstånd

Föreningar i Ronneby kommun som är öppna för alla och har behov av inkomster från lotterier kan ansöka om om lotteritillstånd. Här hittar du information och ansökan om lotteritillstånd.

Lotteritillstånd enligt lotterilagen (1994:1000)

Fritid- och kulturförvaltningen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier som anordnas av allmännyttig förening som är registrerad i Ronneby kommun. Föreningar som kan ansöka om att anordna lotteri måste vara öppna för alla och ha behov av inkomster från lotterier. Det finns olika typer av lotteritillstånd. Dessa kan ni läsa om i nästkommande avsnitt.

Registreringslotteri § 17

Tillståndet varar i tre år för max 20 basbelopp. Flera dellotterier startas och slutförs inom denna period och ska godkännas av lotterikontrollant vid varje avslut.
Ansökan lämnas till fritid-och kulturförvaltningen. Bifoga följande handlingar:

  • Protokollsutdrag med föreningens beslut om vem som är utsedd till lotteriföreståndare
  • Föreningens senaste verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
  • Föreningens stadgar
  • Kalkyl för lotteriet

Eftersom verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport är ett krav måste föreningen ha varit verksam i 2 år. När föreningen har fått sin registrering beviljad måste lotteriföreståndare och lotterikontrollant göra en gemensam ansökan om anmälan om start av lotteri. (Innan registreringstillståndet skickas till lotteriföreståndaren debiteras föreningen en registreringsavgift). Efter dellotteriets slut lämnas en lotteriredovisning till kommunen.

Tillståndslotteri § 16

Ideella föreningar kan även ansöka om tillstånd till lotterier. Detta är oftast bara aktuellt om insatserna i alla lotterier som föreningen arrangerar överstiger 20 basbelopp. Denna typ av lotteri har ett högt vinstvärde (35-50 % ). Villkor ska skrivas och bifogas till ansökan. Lotteriet ska inte pågå längre än 3 månader. Till ansökan bifogas samma handlingar som vid registreringslotteri § 17 (se avsnittet ovan).

Tillståndslösa lotterier § 19 och § 20

§19 Kan anordnas av ideella föreningar som uppfyller kraven för tillstånds-och registreringslotterier. Lotteriet ska äga rum vid ett och samma tillfälle och på samma plats. Vinstvärde och högsta insats är reglerat. Offentlig dragning före avslut.
§20 Kan anordnas av vem som helst som arrangerar ett offentligt arrangemang till exempel tivoli, julmarknad och loppmarknad som kräver polistillstånd. Det gäller också offentliga tillställningar som tex välgörenhetsbasar, idrottstävling och framförande av konstnärligt verk. Vinstvärde och högsta insats är reglerat. Omedelbar vinstutdelning.

Ansökningsblanketter finns att ladda ner under "Relaterad information".

Mer information finns på Lotteriinspektionens hemsida.