Parkeringstillstånd

Här hittar du information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. För att ansöka om generell dispens för parkering på allmän platsmark, ska du kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen. Längre ner på denna sidan hittar du kontaktuppgifter och mer information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Kommunen utfärda ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer. Tillståndet kan beviljas de som har sådana gångsvårigheter att de har mycket svårt att förflytta sig från parkeringsplatsen till aktuell destination. Exempel på rörelsehinder är nedsatt gång- och rörelseförmåga som är stadigvarande. Sökandes gångförmåga ska, trots hjälpmedel vid förflyttning, inte klara att gå 100 meter utan en eller flera vilopauser.

Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon eller som passagerare om särskilda skäl föreligger. Parkeringstillståndet är personligt och får bara användas av tillståndsinnehavaren.

Ansökan görs i den kommun där du är folkbokförd. För att kunna behandla ansökan behövs ett läkarintyg, ett foto i passformat samt namnteckning. Du hittar mer information och blankett för ansökning längst ner på denna sida.

Lämna ansökan i Medborgarservice i Stadshuset under kontorstid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller skicka ansökan till:
Ronneby Kommun
Karlshamnsvägen 4
372 80 Ronneby

Förlorat parkeringstillstånd

Om du förlorar ditt parkeringstillstånd ska detta anmälas till polisen. Anmälan till polisen kan göras genom att följa denna länken Länk till annan webbplats.. Skicka därefter en kopia på anmälan till oss, så kan vi spärra det förlorade eller stulna tillståndet. Därefter tillverkar vi ett nytt tillstånd.

Detta gäller vid parkering med parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Mer information, regler, villkor och ansökningsblankett finns att hitta i ansökan längre ner på sidan.