Gräva i gata

Behöver du gräva i kommunal mark? Då ska du ansöka om tillstånd och i vissa fall skicka in en Trafikanordningsplan (TA-plan).

Ansökningsblankett och TA-plan ska skickas in senast 10 arbetsdagar innan arbetet ska utföras. För att kunna behandla ansökan måste den vara korrekt och komplett ifylld. Ingen förtur ges om arbetet inte är en akut åtgärd. Under arbetet ska du utföra egenkontroll av TA-planen.

Nederst på sidan hittar du all information och de blanketter du behöver. Du kan ansöka via e-tjänst.

Arbete på väg

Ronneby kommun har beslutat (TN 2008 § 61) att anta Handbok "Arbete på Väg" (APV) som styrande regelverk avseende vägarbeten, ledningsarbeten med mera inom Ronneby kommuns väghållningsområden. Med detta hoppas vi att trafiksäkerheten ska hållas på en hög nivå och  risken för olyckor minimeras.

Den finns en länk till handboken nederst på sidan. Handboken kan även laddas hem från Trafikverket och från Sveriges Kommuner och Regioner.