Lekplatsundersökning

Med start 2014 skickar Gatu- och Parkenheten årligen ut enkäter till föräldrar med barn i förskolan för att ta reda på vad de tycker om kommunens lekplatser. Resultatet används till att långsiktigt planera lekplatserna i kommunen och för att prioritera åtgärder. I högerkolumnen finns sammanställningar av enkäterna - klicka på den du vill ta del av.