Artikeln publicerades 10 november 2021

Känner du dig trygg i kollektivtrafiken?

Hur trygg känner du dig i kollektivtrafiken? Under perioden den 10 november till den 10 december 2021 genomför Länsstyrelsen Blekinge, Blekingetrafiken, polisen och länets kommuner en webbaserad trygghetsmätning för att kunna sätta in rätt åtgärder och öka tryggheten.

Trygghetsmätningen genomförs i form av en webbaserad enkät som består av några frågor och en karta där du som resenär kan pricka in vilka platser som du upplever som otrygga. Det kan exempelvis vara när du väntar vid eller går förbi en hållplats, en station och i situationer ombord på bussar och tåg. Resultatet kommer att ge en fingervisning om det finns otrygga platser. För att få en djupare förståelse om hur platserna upplevs kommer det sedan att genomföras intervjuer.

Enkäten: Trygghet i Blekinges kollektivtrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till enkäten med QR-kod Pdf, 314.3 kB.

Sedan slutet av 1990-talet genomförs lokala trygghetsundersökningar i Blekinge. Länsstyrelsen i Blekinge, Polisen, länets kommuner och Blekingetrafiken gör nu djupdyk i trygghetsfrågor i och i anslutning till kollektivtrafiken.

En resenär vid bussar.

Under perioden 10 november till 10 december 2021 kan du som resenär svara på enkäten om hur trygg du känner dig i kollektivtrafiken, och ge förslag på åtgärder som skulle kunna öka tryggheten.