Artikeln publicerades 28 februari 2019

Nu sopar vi gator och trottoarer!

Våren är äntligen här, och efter halkbekämpningen där vi sandar och grusar, är det nu dags att sopa rent igen!

Sopningen påbörjas i mars i år och pågår i ungefär tre månader. Om din gata eller ditt område inte blivit sopat den 7 juni kan du felanmäla detta. Du kan även kontakta Tekniska förvaltningen på tekniskaforvaltningen@ronneby.se eller på 0457-61 80 80.