Artikeln publicerades 14 december 2018

Nu är det vinter!

Nu är det halt och kanske till och med snöigt! Både som bilist och gångtrafikant vill du ha säkra och framkomliga vägar. Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning av gaturummet.

Högst prioritet vid ett snöfall har det högtrafikerade vägnätet och våra gång- och cykelvägar. Halkbekämpning och snöröjning påbörjas omgående av dessa när vädret så kräver. När det gäller lokalgator i bostadsområden är beredskapen något lägre och här vill vi helst att det ska ha snöat klart innan snöröjning och halkbekämpning påbörjas. Under vinterperioden sker tillsyn av vägnätet minst 2 gånger per dygn då väderleken kräver det.

Fastighetsägare har en rad viktiga uppgifter i vinterväghållningen. Gångbanan utanför din fastighet ska hållas ren från snö och is, och ska sandas när det är halt. Istappar som hotar att falla ner från taket måste tas bort.

Mer information och kartor finns att läsa på denna sida.