Artikeln publicerades 13 april 2018

Nu sopar vi gator och trottoarer!

Våren är äntligen här, och efter halkbekämpningen där vi sandar och grusar, är det nu dags att sopa rent igen!

Detta är ett arbete som tar cirka två månader. Eftersom våren kom sent i år beräknar vi vara klara 15 juni. Om din gata eller ditt område inte blivit sopat efter det datumet kan du felanmäla detta. Du kan även kontakta Tekniska förvaltningen på tekniskaforvaltningen@ronneby.se eller på 0457-61 80 80