Trafik & resor

Här hittar du information om bland annat resor, bredband och gator och torg. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill lämna synpunkter.

Nyheter


  • Rätt hastighet i kommunens tätorter

    Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen jobbar bland annat med trafik och gator i kommunen. Samtal och mail som kommer till oss handlar ofta om att fordon kör för fort på våra vägar, ofta inom tätorter. Det skapar bland annat en mer otrygg miljö för oskyddade trafikanter samt orsakar mer buller och utsläpp.

  • Ny rondell vid nya Parkdalaskolan

    Med den nya Parkdalaskolan kommer trafiksituationen i området att bli annorlunda. Det kommer byggas en rondell, nya parkeringar, befintliga vägar får en något annan sträckning med flera förändringar. Nu är arbetet påbörjat.