Trafik & resor

Här hittar du information om bland annat resor, bredband och gator och torg. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill lämna synpunkter.

Nyheter

 • 2020-05-13

  Vägarbete Gärdet från och med v.21

  Vecka 21 påbörjas ledningsarbete samt nybyggnad av anslutningsväg till det nya industriområdet Gärdet. Arbetet påverkar Karlskronavägen från Hultarondellen till påfart Ronneby Öst. Arbete kommer att ske på den västra sidan av vägen. Framkomlingheten kommer att vara begränsad och trafiken styrs av trafikljus. Arbetet kommer att utföra i etapper om 250 meter utmed vägen och kommer att hålla på året ut.
 • 2020-04-09

  Enkelriktad trafik på Prinsgatan

  Under uteserveringsperidoen 15/4 till 15/10 kommer gågatan från Östra Toggatan till Nygatan bli en så kallad sommargata. Under denna period blir trafiken på Prinsgatan från Kungsgatan till Prinsgatanenkelriktad. Fordon får föras i sydvästlig riktning och korsningen Karlskronagatan/Prinsgatan görs till ett gångfartsområde.
 • 2020-03-11

  Sopning av gator och vägar

  Under vecka 11 kommer årets sopning av gator och vägar att påbörjas, om den milda vintern håller i sig. Vi har redan smygstartat med våra gång- och cykelvägar i Ronneby och Kallinge. Vi räknar med det kan ta fram till midsommar innan vi är helt klara med sopningen i hela kommunen.