Trafik & resor

Här hittar du information om bland annat resor, bredband, parker, gator och torg. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill lämna synpunkter.

Nyheter


 • Utökad 7-dygns parkering

  Nu finns det 15 platser för 7-dygnsparkering av personbilar på Lokvägen i centrala Ronneby.

 • Borttagning av felparkerade cyklar

  Cyklar som parkerats fel eller som inte används kan flyttas av Ronneby kommun. Om din cykel blivit flyttad hamnar den på vår uppställningsplats, där du kan hämta den. Nu i juni kommer vi att gå igenom Ronneby centrum efter cyklar som är felparkerade eller ser övergivna ut.

 • Sopning och uppsamling av grus

  Sopningen av gatorna i Ronneby kommun har redan smugits igång och går allt enligt plan så kommer hela kommunen att vara fri från vintergrus till vecka 24.

 • Byte av lampor på landsbygden

  Har du märkt av att det pågår intensivt arbete längs med kommunala vägar, gator, gång- och cykelvägar i Ronneby kommun? I år arbetar vi med att byta ut hela 2500 lampor till energisnåla LED-lampor för att minska kommunens energianvändning.