Trafik & resor

Här hittar du information om bland annat resor, bredband, parker, gator och torg. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill lämna synpunkter.

Nyheter


 • Om snöröjning och halkbekämpning

  Härligt med vinter, men pass upp! Snö och halka har kommit till oss. Var extra försiktig när du framför bil eller andra fordon på våra gator eller när du promenerar på våra trottoarer.

 • Vägarbete på del av Karlskronavägen

  Begränsad framkomling under vecka 47

 • Känner du dig trygg i kollektivtrafiken?

  Hur trygg känner du dig i kollektivtrafiken? Under perioden den 10 november till den 10 december 2021 genomför Länsstyrelsen Blekinge, Blekingetrafiken, polisen och länets kommuner en webbaserad trygghetsmätning för att kunna sätta in rätt åtgärder och öka tryggheten.

 • Rätt hastighet i kommunens tätorter

  Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen jobbar bland annat med trafik och gator i kommunen. Samtal och mail som kommer till oss handlar ofta om att fordon kör för fort på våra vägar, ofta inom tätorter. Det skapar bland annat en mer otrygg miljö för oskyddade trafikanter samt orsakar mer buller och utsläpp.