Trafik & resor

Här hittar du information om bland annat resor, bredband, parker, gator och torg. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill lämna synpunkter.

Nyheter


 • Reparation av bron över E22:an

  Måndagen den 25:e april påbörjas arbetet med att reparera bron ovan E22 mellan Ronneby och Kallinge, ett arbete som beräknas vara klart i mitten av juni. Det kommer att vara begränsad framkomlighet under hela perioden med bara ett körfält öppet. Cyklister och gående omdirigeras till vägen längs Djupafors.

 • Sopning och uppsamling av grus

  Sopningen av gatorna i Ronneby kommun har redan smugits igång och går allt enligt plan så kommer hela kommunen att vara fri från vintergrus till vecka 22.

 • Barnrättsperspektivet i praktiken

  Ronneby kommun arbetar aktivt med barnrättsperspektivet och att barn ska ges möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som berör dem. I år ska Ekbacken lekplats i Bräkne-Hoby renoveras och nu samlar kommunen in önskemål från barn och unga som besöker lekplatsen.

 • Ny rondell vid nya Parkdalaskolan

  Med den nya Parkdalaskolan kommer trafiksituationen i området att bli annorlunda. Det kommer byggas en rondell, nya parkeringar, befintliga vägar får en något annan sträckning med flera förändringar. Nu är arbetet påbörjat.