Kontakt

Katarina Dennerhed
Rektor vuxenutbildning, inte SFI
Tel.0457-61 84 03
katarina.dennerhed@ronneby.se

Rebecka Jirle
Samordnare
Tel.0457-61 79 04
rebecka.jirle@ronneby.se

Johanna Carlsson
Administratör
Tel.0457-61 83 59
johanna.carlsson@ronneby.se


Carina Emme
Studie och yrkesvägledare
Tel.0457-61 85 01
carina.emme@ronneby.se

Laila Wollberg
Receptionist
Tel.0457-61 74 25
laila.wollberg@ronneby.se

Lärare på gymnasiala kurser

Per Olin
Lärare, Samhällskunskap och historia.
Tel. 0457-61 83 63
per.olin@ronneby.se

Annika Westlin
Lärare, Svenska och tyska.
Tel. 0457-61 84 15
annika.westlin@ronneby.se

Mats Roxling
Lärare , Matematik
Tel. 0457-61 84 12
mats.roxling@ronneby.se

Sarah Jingfors
Lärare, Naturkunskap, psykologi och religion.
Tel. 0457-61 83 63
sarah.jingfors@ronneby.se

Irena Maracic
Lärare, Engelska, Gymnasiearbetet och Psykologi.
Tel. 0457-61 84 14
irena.maracic@ronneby.se

Gitte Garnborn

Specialpedagog.
Tel. 0457-61 8417
gitte.garnborn@ronneby.se

Helena Hansson
Lärare, matematik.
Tel. 0457-61 84 12
helena.hansson@ronneby.se

Håkan Eriksson
Lärare, samhällskunskap, sociologi och filosofi.
hakan.eriksson@ronneby.se

Anna Werf
Lärare, svenska som andraspråk.
anna.werf@ronneby.se 

Analyn londres
Lärare, engelska.
analyn.londres@ronneby.se