Projekt Gribshunden - Drömmen om ett museum

Vårt mål är att bygga ett museum, för vi har så mycket att berätta!

Med fokus på skeppet Gribshunden, järnåldersbyn i Västra Vång och Ronnebys historia har Ronneby kommun ambitionen att bygga ett museum i världsklass.

Projektet bedrivs från Kallvattenkuren - en mötesplats med utställning och projektkontor. Utställningen skildrar de berättelser som kan inrymmas i ett framtida museum. I projektkontoret kan du som besökare följa arbetet med att bygga ett museum. 

Vänföreningen, Gribshundens vänner, kan hålla dig uppdaterad kring museiprojektet och pågående forskning. Klicka här för att läsa mer om vänföreningen.

Följ med på en resa mot framtiden, genom historien!

Nyheter

 • Beslut om plats för muséet

  Flygbild över Ronneby centrum med platsen utmärkt med en oval cirkel
  Den 1 november beslutade Kommunstyrelsen att Ronneby kommun avsätter kvarteren Ture och Ulf med omgivningar för ett framtida museum. Platsen är centralt belägen och har tydliga kopplingar till Ronnebys historia samt ger möjligheter till etappvis etablering av museet.

 • Mötte du Ronnebys arkeologi?

  Arkeologisk utgrävning på åker
  Även i år var intresset stort för eventet "Möt Ronnebys arkeologi - från skog till hav". Under eventet presenterades de senaste fynden från utgrävningarna i Vång och på Gribshunden.

 • Deltagande i konferensen IKUWA7.

  Poster för konferensen IKUWA7
  Torsdagen 9 juni 2022 berättade vi om Ronneby kommuns museiprojekt på konferensen IKUWA7, internationell marinarkeologisk konferens i Helsingfors. Gribshunden presenterades på mer än ett håll, men vi deltog i sessionen: "Gribshunden: archaeological science."

 • "Det blir intressant om det är kul"

  Barn som pysslar
  Under våren 2022 har vi besök av 6 klasser från låg- till högstadiet som deltar i vårt pedagogiska projekt. Målet är att få input och idéer från barn och unga kring vad de tycker är intressant och hur de vill uppleva berättelserna om Gribshunden och Vång i ett framtida museum.

Det händer i Kallvattenkuren: