Artikeln publicerades 1 september 2020

Prövning för gymnasieelever

Du som läser på gymnasiet och saknar betyg i någon kurs kan begära prövning.

Vad är en prövning?

Alla elever som går i gymnasieskolan och som har betyget F eller saknar betyg på någon kurs kan göra en prövning för att få ett betyg. OBS! Du måste ha kursen inskriven i din studieplan för att få göra prövning i den.

En prövning omfattar hela kursen och kan passa för dig som redan har de kunskaper som krävs för betyg. Tänk på att inläsningen inför en prövning är omfattande då innehållet i prövningen motsvarar poängvärdet och samtliga kunskapskrav för den aktuella kursen.

En prövning bygger inte på en viss kurslitteratur utan din prövningsförrättare bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnesplan/kursplan:

Länk till Skolverkets kurs-/ämnesplaner och kunskapskrav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra prövningsrutiner

I de flesta fall ingår såväl skriftliga som muntliga prövningsmoment. Beroende på kurs kan även andra delar ingå, exempelvis laborationer eller andra praktiska moment.

I alla gymnasiekurser erbjuds prövningstillfälle minst en gång per läsår.

Sista datum för prövning VT-22 har passerat.

Välkommen med ny ansökan från 2022 08 15

Du anmäler dig på denna länk

Du kommer att få en bekräftelse via Teams. Där står det datum, klockslag och plats för den första obligatoriska informationsträffen. Om du inte närvarar vid informationsträffen stryks din prövningsanmälan.

Kontakta Thomas Westling eller Helen Lindqvist om du har frågor.