Elevhälsa

BA15

Vi på Gymnasieskolan Knut Hahn vill att du ska må bra! Därför har vi till din hjälp våra kuratorer Nanna Leinonen och Sören Thorén samt våra skolsköterskor Malin Kolb och Catharina Lövdahl. De kan bl.a. hjälpa dig med att hantera stress, relationer, samtal kring den fysiska- och psykosociala hälsan, mobbning, sex och samlevnad, krishantering och mycket mer.

Kuratorer
Sören Thorén, kurator för elever på nationella program
Telefon: 0457-61 84 35, 0766-48 93 86
Mail: soren.thoren@edu.ronneby.se

Nanna Leinonen, kurator för elever på Introduktionsprogrammet
Telefon: 0457-61 82 71, 0721-72 83 74
Mail: nanna.leinonen@edu.ronneby.se


Skolsköterskor
Malin Kolb
Telefon: 0457-61 83 68, 0733 – 17 03 11
Mail: malin.kolb@edu.ronneby.se

Catharina Lövdahl
Telefon: 0457-61 88 26, 0721-72 89 63
Mail: catharina.lovdahl@edu.ronneby.se

Studiestöd på Navet, specialundervisning för elever på nationella program
Helen Lindqvist, specialpedagog
Telefon: 0457-61 83 73
Mail: helen.lindqvist@edu.ronneby.se

Helena Gustavsson, speciallärare svenska och engelska
Telefon: 0457-61 83 77
Mail: helena.gustavsson@edu.ronneby.se

Anders Isaksson, speciallärare matematik
Telefon: 0457-61 83 77
Mail: anders.isaksson@edu.ronneby.se

Studiestöd på Kompassen, specialundervisning för elever på Introduktionsprogrammet
Bodil Östgård, specialpedagog
Telefon: 0457-61 78 40
Mail: bodil.ostgard@edu.ronneby.se

Monica Uddmark, speciallärare
Telefon: 0457-61 83 79
Mail: monica.uddmark@edu.ronneby.se

Övrigt utbildad personal
Större delen av personalen har fått HLR-utbildning och ett 20-tal personer har utbildning på vår hjärtstartare som finns i receptionen.