Elevhälsa

Vi på Gymnasieskolan Knut Hahn vill att du ska må bra under din tid här på skolan.
Till din hjälp har vi fyra elevhälsoteam bestående av kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, skolsköterskor och rektor. Vi har god kompetens och tydliga rutiner kring elevhälsoarbetet. Våra team arbetar förebyggande och hälsofrämjande.
Elevhälsoteamet kan bland annat hjälpa dig att hantera stress, relationer, samtal kring den fysiska- och psyko­sociala hälsan, mobbning, sex och samlevnad, kris­hantering och mycket mer.

Elevhälsa

Elevhälsan grupp KH1, som tar hand om dig som är elev på BF, EK, ES, HA och SA. Från vänster i bild har vi Sören Thorén - kurator, Helen Lindqvist - specialpedagog, Emilia Jirle - rektor och Tittie Österström - SYV.

Elevhälsa

Elevhälsan grupp KH2, som tar hand om dig som är elev på BA, EE, IN, NA och TE. Från vänster i bild har vi Ulf Nilsson - rektor, Sören Thorén - kurator, Linda Hasselberg - SYV och Helen Lindqvist - specialpedagog. Thomas Westling - SYV.

Elevhälsa

Elevhälsan grupp KH3, som tar hand om dig som är elev på IM och Crea Diem. Från vänster i bild har vi Ancela Backman - SYV, Nanna Leinonen - kurator, Anna Isaksson - rektor och Ulrik Lindahl - programsamordnare och lärare. Catarina Lövdahl - sjuksköterska och Bodil Östgård som är samordnare och specialpedagog saknas på bild.

Elevhälsa

Elevhälsan grupp KH4, som tar hand om dig som är elev på FX Flygteknikutbildningen. Från vänster i bild har vi Sören Thorén - kurator och Helen Lindqvist - speciallärare. Magnus Magnusson - rektor och Thomas Westling - SYV saknas på bild.

 

 

Studiestöd på Navet, specialundervisning för elever på nationella program
Helen Lindqvist, specialpedagog
Telefon: 0457-61 83 73
Mail: helen.lindqvist@edu.ronneby.se

Helena Gustavsson, speciallärare svenska och engelska
Telefon: 0457-61 83 77
Mail: helena.gustavsson@edu.ronneby.se

Anders Isaksson, speciallärare matematik
Telefon: 0457-61 83 77
Mail: anders.isaksson@edu.ronneby.se

Studiestöd på Kompassen, specialundervisning för elever på Introduktionsprogrammet
Bodil Östgård, specialpedagog
Telefon: 0457-61 78 40
Mail: bodil.ostgard@edu.ronneby.se

Monica Uddmark, speciallärare
Telefon: 0457-61 83 79
Mail: monica.uddmark@edu.ronneby.se

Övrigt utbildad personal
Större delen av personalen har fått HLR-utbildning och ett 20-tal personer har utbildning på vår hjärtstartare som finns i receptionen.