Sjukanmälan

Sjukanmälan görs till telefonnumret 0515-869 53.

För att anmäla frånvaro/sjukanmäla som vårdnadshavare så gör du så här:

Telefonnumret du ska ringa är 0515-869 53. Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget, ny frånvaroanmälan måste alltså göras varje dag. Ingen friskanmälan behöver göras! Om du ringer efter kl. 12.00 kommer frånvaro att registreras för nästkommande dag. Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Avslutar du samtalet innan kommer anmälan att avbrytas. Elevens personnummer måste vara korrekt registrerat med 10 siffror.
Frånvaro som inte är sjukanmäld betraktas som ogiltig frånvaro. Om ogiltig frånvaro kan du läsa om under studiehjälp.

När det gäller planerad frånvaro tar du kontakt med din mentor i god tid.