Information gällande förskola, skola & gymnasieskola

Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun har vidtagit en rad viktiga åtgärder för att anpassa verksamheten till de ändrade förutsättningar.

Generellt

I Ronneby kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Vi uppmanar medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symtom på eventuell infektion som hosta eller feber eller luftvägsbesvär. Vid minsta symtom på ett av dessa ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Om vi alla respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan friska elever känna sig trygga att vistas i skolan. Läs en aktuell vädjan från förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen Tobias Ekblad

Läs mer & kronkreta råd gällande skola och förskola på folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Hämtning & lämning vid förskolor

Generellt gäller att enbart friska vårdnadshavare lämnar och hämtar friska barn. Om vårdnadshavaren är sjuk ska annan personen hämta eller lämna barnet. Detta gäller även vid misstanke om sjukdom och vid lätta symtom. Det är viktigt att följa förhållningsreglerna som den behandlande läkaren eller 1177 uttalat.

Läs hela riktlinjen för mer informationPDF

Riktlinje för hämtning och lämning vid förskolor på arabiskaPDF

Hämtning & lämning under sommaren 2020

Under sommarveckorna v 28-32 är det väldigt få barn och pedagoger inom både förskola och fritidshem. Därför brukar vi slå ihop avdelningar. För att ändå kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer hämtning och lämning under dessa veckor att ske utomhus.

Läs hela riktlinjen för mer informationPDF

Riktlinje för hämtning och lämning under sommaren 2020 på arabiskaPDF

15-timmarsbarn

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att man ska ska hålla sig hemma om man känner sig sjuk, kommer behoven av vikarier att öka i kommunens verksamheter. Därför har Ronneby kommun ett önskemål att alla föräldrar med 15- timmarsplacering låter sina barn vara hemma om det är möjligt.

Syskon

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever/barn ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19.

Gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Mer information kring återgången till den vanliga undervisningen, som enligt regeringens beslut är åter möjligt sen 15 juni 2020, kommer innan terminsstarten i augusti 2020.

Krisledningsnämnden inom Ronneby kommun fattade beslutet att följa regeringens rekommendation, vilket innebär att undervisningen på gymnasieskolan Knut Hahn (inkl. flygtekniska programmet), Blekinge Naturbruksgymnasium, vuxenutbildningen samt SFI bedrivas som distansundervisning från och med 18 mars. Beslutet påverkar inte utbildningen inom gymnasiesärskolan Sjöarpsskolan.

Beslutet innebär att gymnasieeleverna inte ska vara i skolan, utan de ska studera hemma.

Som en förberedelse för att övergå till distansutbildning i gymnasieskolorna kommer onsdagen den 18 mars vara en studiedag. Studierna, i form av distansstudier, återupptas torsdagen den 19 mars.

Vuxenutbildningen och SFI kommer med start onsdagen den 18 mars bedrivas på distans. Elever som är på APL, arbetsplatsförlagt lärande, och lärlingsutbildning kommer kunna fortsätta med det så länge företagen de är på tillåter det.

Elevhälsa

Skolsköterskorna fortsätter att kalla friska och symtomfria elever till hälsosamtalen/ vaccination enligt planering.

Om skolorna stänger

Ronneby kommun har skickat information till alla vårdnadshavare i kommunen (både friskolor och kommunala skolor) om hur man i det eventuella fallet att skolorna stänger ska gå tillväga för att som anställd som deltar i samhällsviktig verksamhet får omsorg för sina barn. Läs mer