Information gällande förskola, skola & gymnasieskola

Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun har vidtagit en rad viktiga åtgärder för att anpassa verksamheten till de ändrade förutsättningar.

Generellt

I Ronneby kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Vi uppmanar medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symtom på eventuell infektion som hosta eller feber eller luftvägsbesvär. Vid minsta symtom på ett av dessa ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Om vi alla respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan friska elever känna sig trygga att vistas i skolan.

Läs den senaste uppdateringen av Ronneby kommuns riktlinjer här (2 december 2020).PDF

Informationen finns även översatt till arabiskaPDF och engelskaPDF.

Läs mer & kronkreta råd gällande skola och förskola på folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Gymnasieskola

2021-01-22. Ronneby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och fortsätter med distansundervisning på gymnasieskolorna i Ronneby kommun fram till den 29 januari 2021.
Elever som berörs av undantag, t.ex. praktiska program och IM-program får mer detaljerad information.

2021-01-22. Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendation övergår gymnasieskolorna i Ronneby kommun till tidsbegränsad distansundervisning från måndag 7 december 2020 till och med 29 januari 2021. Detaljerad information har gått ut till elever, vårdnadshavare och personal. Ronneby kommun kan återigen erbjuda att gymnasieelever kan hämta en lunchlåda hos en ansluten restaurang under tiden distansundervisningen pågår. Mer information om elevlunchen finns här.

Högstadiet

2021-01-22. Blekinges kommunala högstadieskolor övergår till distansundervisning under terminens första tre veckor på inrådan av Smittskydd Blekinge.
I Ronneby kommun innebär det att Kallingeskolan 7-9 och Snäckebacksskolan övergår till delvis distansundervisning från 11 – 29 januari 2021. Mer och detaljerad information till elever och vårdnadshavare kommer ges via vklass.

Elevlunch

11 - 29 januari 2021 kommer elever på Gymnasieskolan Knut Hahn, Blekinge Naturbruksgymnasium, Snäckebacksskolan och Kallingeskolan 7-9 ha möjlighet att hämta ut ett lunchpaket hos en av de anslutna restaurangerna. Läs mer om elevluncherna.

Hämtning & lämning vid förskolor

Generellt gäller att enbart friska vårdnadshavare lämnar och hämtar friska barn. Om vårdnadshavaren är sjuk ska annan personen hämta eller lämna barnet. Detta gäller även vid misstanke om sjukdom och vid lätta symtom. Det är viktigt att följa förhållningsreglerna som den behandlande läkaren eller 1177 uttalat.

Läs gällande riktlinjer för mer information (uppdaterad 2 december 2020)PDF

Återgång till skola efter sjukdom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga stannar hemma så länge symtom på sjukdom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske.

15-timmarsbarn

Alla barn som är friska och har en plats på en förskola är välkomna.

Syskon

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever/barn ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19.

Familjekarantän

Folkhälsomyndigheten säger nu att även symtomfria barn och elever ska stanna hemma från förskola och skola om någon i hemmet har konstaterad covid-19.

Öppen förskola

Öppen förskola håller stängt tills vidare. Detta för att skydda barn och föräldrar och minska risken för smittspridning.

Vuxenutbildning och yrkeshögskola

Vuxenutbildning, SFI och yrkeshögskolan (Kunskapskällan) i Ronneby kommun har olika lösningar för att skolgången för elever ska fungera som bra som möjligt under rådande omständigheter. Du hittar mer information på respektive hemsida - Vuxenutbildning Knut Hahn och Kunskapskällan.

Hälsosamtal/vaccination

Skolsköterskorna fortsätter att kalla friska och symtomfria elever till hälsosamtalen/ vaccination enligt planering.