Information gällande förskola, skola & gymnasieskola

Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun har vidtagit en rad viktiga åtgärder för att anpassa verksamheten till de ändrade förutsättningar. Utifrån regelbundna riskbedömningar ses anpassningarna över och justeras vid behov.

Generellt

I Ronneby kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom och testa sig enligt gällande regler från Region Blekinge Länk till annan webbplats..

Läs den senaste uppdateringen av Ronneby kommuns riktlinjer här (9 november 2021, översyn januari 2022). Pdf, 107 kB.

Informationen finnas även på arabiska Pdf, 178.9 kB..

Läs mer & kronkreta råd gällande skola och förskola på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats. och 1177.se/blekinge Länk till annan webbplats.

Närundervisning som regel

Under vårterminen gäller fortsatt närundervisningen på plats i skolan. Bara i undantagsfall och efter samråd med smittskyddsläkaren kan Ronneby kommun under en begränsad tid övergå till distansundervisning för grupper/klasser där det finns en lokal smittspridning med minst två bekräftade fall. Läs mer på skolverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Efter utlandsvistelse

Generellt gäller att elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Du hittar mer information om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats. och även på regeringens infosidor Länk till annan webbplats..

Hämtning & lämning vid förskolor

Generellt gäller att enbart friska vårdnadshavare lämnar och hämtar friska barn.

Läs gällande riktlinjer för mer information (uppdaterad 9 november 2021, översyn januari 2022) Pdf, 108.1 kB.

Återgång till skola efter sjukdom

Ronneby kommun uppmanar elever, personal och vårdnadshavare att följa gällande rekommendationer från 1177.se/blekinge Länk till annan webbplats. även på frågan om återgången till skola & förskola efter sjukdom.

15-timmarsbarn

Alla barn som är friska och har en plats på en förskola är välkomna.

Syskon

Symtomfria barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola, grundskola eller fritidshem som vanligt. Det är dock viktigt att den som fått särskilda förhållningsregler från sjukvården, t.ex. vid bekräftade fall av covid-19 inom familjen, följer dessa. 

Öppen förskola

Öppen förskola håller stängt tills vidare. För aktuell information följ gärna verksamheten på Facebook Länk till annan webbplats..

Vuxenutbildning och yrkeshögskola

Vuxenutbildning, SFI och yrkeshögskolan (Kunskapskällan) i Ronneby kommun har olika lösningar för att skolgången för elever ska fungera som bra som möjligt under rådande omständigheter. Du hittar mer information på respektive hemsida - Vuxenutbildning Knut Hahn och Kunskapskällan.

Hälsosamtal/vaccination

Skolsköterskorna kallar friska och symtomfria elever till hälsosamtalen/ vaccination enligt planering.